Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.
  • Inloggen

Schoolmaatschappelijk werker/
vertrouwenspersoon/ondersteuningscoördinator

Schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige voorziening, aanwezig op school, om problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Het schoolmaatschappelijk werk vervult een brugfunctie tussen leerling, ouders, school en eventueel jeugdzorg en richt zich op de leerling bij wie de ontwikkeling dreigt te stagneren. De schoolmaatschappelijk werker is er voor elke leerling die persoonlijke zaken met iemand wil bespreken; zo'n gesprek kan zowel over school gaan als over zaken buiten school. De schoolmaatschappelijk werker luistert in vertrouwen, ondersteunt en geeft eventueel adviezen. 


Tevens verzorgt het schoolmaatschappelijk werk een aantal trainingen. 
Voor meer informatie zie onderstaande folders. 

SOVA: Sociale vaardigheidstraining

FRT: Faalangstreductietraining

JES: Jongeren en Scheiding

ROUW

EVRT: Examenvreesreductietraining

Download de folder!

Folder Schoolmaatschappelijkwerk

Vragen?
Neem contact op met:

Mevr. I. Luttikhuis (Locatie Almelo)
i.luttikhuis@canisius.nl

Mevr. B. Kesselaar (Locatie Tubbergen)
b.kesselaar@canisius.nl

De infoavonden


Heb jij als ouder nog vragen over onze school, het voortgezet onderwijs of iets anders? Kom dan naar onze infoavonden op dinsdag 13 december om 19:00 uur in Almelo en/of donderdag 15 december om 19:00 in Tubbergen. 


Klik hier om je aan te melden voor de infoavond in Almelo. Aanmelden voor de infoavond in Tubbergen is niet nodig.