Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.
  • Inloggen

Onderwijsaanbod op
Canisius Almelo

Scholengemeenschap Canisius is een brede scholengemeenschap. Alle soorten voortgezet onderwijs die er bestaan in Nederland, worden aangeboden: vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), mavo (middelbaar algemeen voortgezet onderwijs), havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) en vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs). Het overstappen van de ene schoolsoort naar de andere is hierdoor gemakkelijk, omdat je niet naar een andere school hoeft.


Scroll naar beneden of ga direct naar:

Brugklas

Mavo

Havo

Vwo

Mavo

Het vmbo kent vier leerwegen: de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg en de theoretische leerweg (mavo). In de locatie Almelo wordt op vmbo-niveau alleen eindonderwijs verzorgd voor de mavo (theoretische leerweg).

Alle vier de leerwegen bieden toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs; de mavo biedt daarnaast toegang tot de havo.

De belangrijkste verschillen tussen de vier leerwegen zijn de volgende:

  • In feite bieden de vier leerwegen samen drie niveaus aan: de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde leerweg De gemengde leerweg heeft hetzelfde niveau als de mavo (theoretische leerweg), maar je volgt binnen de gemengde leerweg ook een beroepsgericht vak.
  • Gekoppeld aan het verschil in niveau is uiteraard een verschil in toegangsrechten betreffende het vervolgonderwijs.
  • Ten slotte onderscheidt de mavo zich van de andere drie leerwegen doordat de mavo geen beroepsgericht vak in het examenpakket kent.

Havo

De havo duurt vijf jaar. Op het eind van de derde klas moeten vakken gekozen worden voor het eindexamen; de belangrijkste keuze hierbij is de keuze uit vier profielen. Deze profielen zijn: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Met een havodiploma gaan veel leerlingen naar het hoger beroepsonderwijs. De leerling kan ook naar het vwo; dat duurt dan nog twee jaar.

Vwo

Het vwo duurt zes jaar. Op het eind van de derde klas moeten vakken gekozen worden voor het eindexamen. De belangrijkste keuze hierbij is de keuze uit de vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Het vwo is bedoeld als voorbereiding op een studie aan een universiteit of hogeschool.