Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.
  • Inloggen

Ziekmelden

Waarom en hoe?

Als een leerling wegens ziekte niet naar school kan of er sprake is van een andere plotselinge reden tot verzuim, verwachten we daarover voor 10 uur telefonisch bericht van u als ouder aan de administratie van de school (0546 - 488488).

Afgezien van bijzondere situaties verwachten we dat u uw kind opnieuw ziek meldt, als uw kind langer dan twee dagen ziek blijft. In de praktijk betekent dit:

* bij melding op maandag: woensdag opnieuw bellen;
* bij melding op dinsdag: donderdag opnieuw bellen;
* bij melding op woensdag: vrijdag opnieuw bellen;
* bij melding op donderdag of vrijdag: maandag opnieuw bellen.

Wanneer uw kind om medische redenen niet aan de lessen lichamelijke opvoeding kan deelnemen, verzoeken wij u dit schriftelijk aan de administratie van de school en de docent mee te delen. Bij meer dan drie weken is een doktersverklaring nodig. Met uw kind wordt dan een regeling getroffen die aangepast is aan zijn situatie, o.a. het maken van schriftelijke opdrachten.

Als een leerling op school ziek wordt en toestemming krijgt om naar huis te gaan, meldt een van de ouders van de zieke leerling bij thuiskomst de school dat hij veilig thuis is aangekomen.