Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.
  • Inloggen

Financiën

Alles wat u moet weten over de vrijwillige ouderbrijdrage, verzekeringen en Stichting Leergeld.

Ouderbijdrage

De school ontvangt van de overheid geld om het onderwijs voor uw kind te verzorgen. Met dat geld kan de school echter niet alle kosten die gemaakt worden, betalen. We vragen daarom van ouders een vrijwillige financiële bijdrage.

Lees verder >

Verzekeringen

Het bestuur van de Stichting Carmelcollege heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten voor de leerlingen van haar scholen. De verzekering is uitsluitend van toepassing op medische kosten ten gevolge van ongevallen die de leerlingen overkomen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband, waaronder stages en sportwedstrijden en tijdens het rechtstreeks komen van huis naar school en andersom en/of de plaats waar de activiteiten, respectievelijk werkzaamheden plaatsvinden en niet door de eigen verzekering gedekt worden.


Lees verder >

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld zet zich in voor gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoten.


Lees verder >