Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.
  • Inloggen

Onderwijsaanbod op
Canisius Tubbergen

Scholengemeenschap Canisius is een brede scholengemeenschap. Alle soorten voortgezet onderwijs die er bestaan in Nederland, worden aangeboden: vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), mavo (middelbaar algemeen voortgezet onderwijs), havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) en vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs). Het overstappen van de ene schoolsoort naar de andere is hierdoor gemakkelijk, omdat je niet naar een andere school hoeft.


Scroll naar beneden of ga direct naar:

Brugklas

Vmbo - mavo

Havo

Vwo

tto

Vmbo & mavo

Het vmbo kent vier leerwegen: de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg en de mavo (theoretische leerweg). Al deze leerwegen duren in totaal vier jaar. De keuze voor deze leerwegen wordt gemaakt in de loop van leerjaar twee. Alle vier de leerwegen bieden toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs; de mavo biedt daarnaast toegang tot de havo. De locatie Tubbergen biedt alle vier de leerwegen aan.

De belangrijkste verschillen tussen de vier leerwegen zijn de volgende: 

  • In feite bieden de vier leerwegen samen drie niveaus aan: de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde leerweg, die hetzelfde niveau heeft als de mavo.
  • Gekoppeld aan het verschil in niveau is uiteraard een verschil in toegangsrechten betreffende het vervolgonderwijs. 
  • In Tubbergen volgen ook alle mavo-leerlingen een beroepsgericht vak. Dat betekent dat zij alle theoretische vakken van de mavo volgen én een beroepsgericht vak. Eigenlijk dus méér dan de mavo! Mocht een leerling dat willen, dan kan hij/zij hierna ook de havo volgen.


Lees meer over de twee profielen in het vmbo

Havo

De havo duurt vijf jaar. Hiervan kunnen de eerste twee leerjaren gevolgd worden bij Canisius Tubbergen. Daarna maken de leerlingen de overstap naar Canisius Almelo. In de loop van de derde klas moeten vakken gekozen worden voor het eindexamen; de belangrijkste keuze hierbij is de keuze uit vier profielen. Deze profielen zijn: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Met een havodiploma gaan veel leerlingen naar het hoger beroepsonderwijs. De leerling kan ook naar het vwo; dat duurt dan nog twee jaar.

Vwo

Het vwo duurt zes jaar, hiervan kunnen de eerste twee leerjaren gevolgd worden bij Canisius Tubbergen. De overige vier leerjaren volgen de leerlingen bij Canisius Almelo. In de loop van de derde klas moeten vakken gekozen worden voor het eindexamen. De belangrijkste keuze hierbij is de keuze uit de vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Het vwo is bedoeld als voorbereiding op een studie aan een universiteit of hogeschool. Om het vwo nog uitdagender te maken kunnen leerlingen ook tweetalig onderwijs volgen; zij blijven drie leerjaren les volgen op onze locatie in Tubbergen.

Tweetalig Onderwijs

In de locatie Tubbergen wordt aan de sterkste vwo-leerlingen tweetalig onderwijs aangeboden. De tto Junior-opleiding duurt drie jaar, voor zowel de havo-tto als de vwo-tto leerlingen worden die drie leerjaren gevolgd op Canisius in Tubbergen. In het derde leerjaar maken ook de tto-leerlingen de keuze voor het vakkenpakket voor het eindexamen. Meestal aangevuld met de extra keuze voor FLE (Fast Lane English), de opvolger van tto in de bovenbouw van havo en vwo.

Meer weten over tweetalig onderwijs?

Lees snel verder