Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.
  • Inloggen

U kunt uw kind aanmelden via de groepsleerkracht en/of directeur van de basisschool. Daarnaast is het ook mogelijk om uw kind persoonlijk aan te melden.
Dat kan doorgaans tot eind maart. 

Het aanmeldingsformulier, voor beide locaties, is te downloaden hiernaast. Op basis van het eenduidige advies van de basisschool en de resultaten uit het leerlingvolgsysteem wordt uw kind in één van de gangbare brugklassen op Canisius geplaatst. Met alle basisscholen hebben wij afspraken over een warme overdracht. Hiermee zorgen wij ervoor dat de overstap naar Canisius soepel verloopt en onze docenten en mentoren direct vanaf de start van het schooljaar over alle belangrijke informatie beschikken.