Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.
  • Inloggen

Internationalisering op Canisius

Onder internationalisering op Canisius verstaan wij het ontwikkelen van projecten, activiteiten en uitwisselingen met scholen in het buitenland. In eerste instantie binnen Europa, maar ook daarbuiten. Leerlingen en personeel komen hier in contact met de opvattingen, culturen en onderwijsstelsels van partnerscholen in het buitenland. Met als expliciet doel de vergelijking van elkaars opinies, culturen en leefgewoontes, om tot een beter begrip en meer waardering te komen.

Op Canisius willen we de leerlingen zodanig begeleiden in onderwijs en vorming dat zij zich een goede uitgangspositie kunnen verschaffen in een leef- en werkgemeenschap die in toenemende mate internationaliseert en globaliseert.

In dit tijdperk van internet kun je heel snel de wereld over. De leerling is internationaler georiënteerd, grenzen zijn makkelijker te overschrijden, moderne communicatiemiddelen geven toegang tot de hele wereld. Smartphones worden verder ontwikkeld en laptops bereiken via de draadloze netwerken steeds makkelijker de medemens overal ter wereld. Contact verloopt meer en sneller via social media. En die ontwikkeling staat niet stil. Het zal de komende jaren door voortschrijdende technologie wederom een geweldige vlucht nemen.

Canisius stelt zich als doel leerlingen en personeel in aanraking te brengen met de medewereldburgers want elke leerling en docent is

a global citizen in a global world
daarvoor is het nodig dat je kennis maakt met andere culturen, elkaar begrijpt en respecteert
intercultural understanding with open-minded people
want
today's students are tomorrow's leaders.