Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.
  • Inloggen

Talen op Canisius


Op Canisius bieden de talen Duits, Engels en Frans prachtige verdieping met bijbehorende diploma’s en/of certificaten aan.


Goethe Certification (Duits)

Sinds 2016 biedt het vak Duits de mogelijkheid aan leerlingen uit de 3e en 4e klassen van MAVO/HAVO/VWO een Goethe-examen af te leggen. Wat is dat precies en waarom zou je daaraan meedoen? Wellicht heb je er al één en ander over gehoord, maar hieronder een samenvatting.


Wat?

 Je kunt meedoen aan een Goethe-examen. Dit is een internationaal erkend examen. Dus als jij het examen haalt, kun je over de hele wereld (bijvoorbeeld bij hogescholen, universiteiten en werkgevers én buitenland stages) jouw niveau Duits aantonen. De examens worden geïnitieerd door het Goethe-Instituut; zij promoten internationaal de Duitse taal en cultuur, een soort culturele ambassade van Duitsland. De examens zijn gebaseerd op de niveaus van het Europees Referentiekader (A1-A2-B1-B2-C1-C2). Info: www.erk.nl.


Als je besluit mee te doen, leg je op twee momenten een examen af:

  • in april/mei het schriftelijk examen: lezen, grammatica, schrijven, luisteren (hiervoor word je enkele lesuren uit geroosterd)
  • in mei/juni het mondeling examen (15 minuten)


Beide onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten om het examen te halen. De docenten Duits nemen het schriftelijk examen af; bij het mondeling examen zit een docent Duits én een medewerker van het Goethe Instituut. Het normale lesprogramma bereidt jou voor op het examen; daarom hoef je geen speciale cursus te volgen.


Waarom? 

Duitsland is ons buurland, een geliefd vakantieland én onze belangrijkste handelspartner. Vooral als school aan de grens hebben we regelmatig met Duitsland en Duitsers te maken. Door een goede beheersing van de Duitse taal heb je meer mogelijkheden bij jouw studie (bijvoorbeeld bij een stage of semester in het buitenland) en betere kansen op de arbeidsmarkt. Veel werkgevers vinden het goed beheersen van de Duitse taal een pre. Met het behalen van het Goethe-examen kun jij aantonen dat jij het Duits op een bepaald niveau beheerst!

Delf (Frans)


Talenkennis opent vele grenzen! Behaal het Franse DELF diploma

Scholengemeenschap Canisius wil laten zien veel belang te hechten aan een goede talenkennis. Frans is een belangrijke wereldtaal die gesproken wordt op alle continenten. Niet alleen in Europa bij belangrijke handelspartners, zoals België, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland, maar ook in Quebec (Canada) en vele landen in Zuidoost-Azië en Afrika. Ook is Frans de voertaal bij vele ministeries van de Europese Unie en een belangrijke werktaal bij de Verenigde Naties. Kortom in veel opzichten een belangrijke taal.

Als Canisius bieden we daarom leerlingen de mogelijkheid zich voor te bereiden op een DELF-examen. Ben je tussen de 12 en 17 jaar en wil je laten zien dat je de Franse taal al aardig beheerst? Dan kun je opgaan voor het examen DELF Junior/Scolaire (Diplôme d’études en langue française). Er zijn 4 niveaus: A1, A2, B1 en B2 van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK). Je eigen docent Frans zal aangeven voor welk niveau je in aanmerking komt.

Je kunt zo in Nederland een officieel internationaal erkend diploma halen, dat wordt verstrekt door het Franse ministerie van Onderwijs. Het diploma is onbeperkt geldig en vergroot dus je kansen later op de arbeidsmarkt.

Verder staat een DELF diploma ook prachtig op je portfolio, die je later nodig hebt voor toelating bij loting studies.

Meer informatie is te vinden op de volgende sites:
www.erk.nl
www.delfdalf.fr
www.ciep.fr

Hoe meer talen je beheerst, hoe meer grenzen er voor je opengaan. Ben jij iemand die houdt van uitdagingen, die verder kijkt dan de directe omgeving en ben je bereid om je extra in te spannen, dan is het behalen van een Delf-diploma wellicht iets voor jou!

Engels

Engels is een zeer belangrijke taal waarmee je overal in de wereld kunt communiceren. Daarom biedt Canisius meerdere vormen van versterkt onderwijs in die taal aan. Namelijk: Anglia, Fast Lane English en tto.

Anglia

Op de locatie Almelo kunnen leerlingen in leerjaar 1 starten met Anglia. Dit kan op mavo-, havo- en vwo-niveau.
De leerling moet wel gemotiveerd zijn om extra tijd en energie in het vak Engels te steken. Door middel van (flexlessen Anglia) worden de leerlingen voorbereid op de jaarlijkse Anglia-examens.

Fast lane English (FLE)

Vanaf leerjaar 4 vwo bestaat in Almelo de mogelijkheid om verder te gaan met versterkt Engels, het zogeheten Fast Lane English (FLE). Met extra uren Engels waarin er aandacht is voor een op FLE gebaseerd cultureel programma. FLE is het vervolg van de tto in de onderbouw. 

Tweetalig onderwijs (tto)

Op de locatie Tubbergen kunnen gemotiveerde leerlingen met een vwo-advies van de basisschool ongeveer 65% van de lessen in de Engelse taal te volgen. Zij starten in leerjaar 1 met tweetalig onderwijs (tto). Gekwalificeerde en goed opgeleide docenten bereiden de leerlingen gedurende drie jaren voor op het behalen van het tto junior Certificate (vergelijkbaar met het niveau Havo-5 voor het vak Engels).

Een vervolg aan het tto kan gegeven worden door het FLE-programma vanaf leerjaar 4 vwo te volgen op de locatie Almelo.

Cambridge English

Vanaf leerjaar 4 havo/vwo bestaat in Almelo de mogelijkheid om verder te gaan met versterkt Engels, het zogeheten Cambridge English, met extra uren Engels, waarin de spreekvaardigheid een groot aandeel heeft, worden de leerlingen voorbereid op het examen van de Cambridge University. Ook wordt er veel nadruk gelegd op het gebruik van de taal zodat de woordenschat bovengemiddeld wordt. In 5 havo/5 vwo rond je dit af met een CAE (Cambridge Advanced) en in 6 vwo met een CPE (Cambridge Proficiency) certificaat. Dit laatstgenoemde certificaat staat gelijk aan C2, oftewel universitair niveau.