Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.
  • Inloggen

Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat alle leerlingen een passende onderwijsplek krijgen, die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. De onderwijsbehoefte van de leerling staat hierbij centraal.

 

Samenwerkingsverband

Scholengemeenschap Canisius is aangesloten bij het samenwerkingsverband SWV 23-01 VO. Het samenwerkingsverband zet zich in voor alle leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Almelo. Afhankelijk van de hulpvraag van de leerling is er een passende plek op Canisius of op een andere school binnen ons samenwerkingsverband.

Nadere informatie is te vinden op de site www.swv2301.nl 


Zorgplicht

Wanneer een leerling wordt aangemeld en extra ondersteuning nodig heeft, is het de taak van Canisius om een passende plek te zoeken. Dit kan zijn op:

  • Canisius, eventueel met extra ondersteuning in de school of in de klas
  • een andere reguliere school in de regio
  • een tijdelijke plaatsing op tussenvoorziening De Schakel
  • het (voortgezet) speciaal onderwijs (VSO)


De Schakel en Rebound-plus

De Almelose scholen voor voortgezet onderwijs hebben gezamenlijk een tussenvoorziening gevormd. Dit heet De Schakel en is gevestigd in een speciale locatie aan de César Franckstraat 1a in Almelo. Binnen De Schakel worden er trajecten aangeboden voor die leerlingen die nog enige tijd structuur nodig hebben en voor wie het beter is om te werken in een kleinere setting om vervolgens in het voortgezet onderwijs goed te kunnen functioneren. De leerlingen kunnen maximaal twee jaar gebruik maken van deze voorziening en daarna instromen in het voortgezet onderwijs of indien nodig in het VSO.

Naast De Schakel kunnen scholen gebruik maken van Rebound-plus. Dit is een kortdurende opvang voor leerlingen:

  • die door gedragsproblemen de veiligheid van medeleerlingen en docenten negatief beïnvloeden en daarom tijdelijk niet meer te handhaven zijn binnen de school
  • met problemen, gerelateerd aan de eigen leerproblematiek
  • die langdurig verzuim laten zien door psychische of somatische klachten
  • die overbelast zijn of problemen hebben van uiteenlopende aard


Pluspunt

Voor leerlingen die extra ondersteuning op Canisius nodig hebben, zijn er op beide locaties zogeheten Pluspunten opgezet. In deze Pluspunten is extra aandacht en ondersteuning voor leerlingen met leer- of gedragsproblemen. Orthopedagogen, ambulante begeleiders en zorgcoördinatoren werken hierin samen met leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en de mentor. Doel is om de meest passende “leerroute” voor deze leerlingen te zoeken, zodat zij toch hun diploma kunnen halen.


Ondersteuningsprofiel

Scholengemeenschap Canisius behoort tot het Samenwerkingsverband SWV 23-01 Passend Onderwijs VO Regio Almelo. Voor alle leerlingen binnen dit samenwerkingsverband is er een passend antwoord op de ondersteuningsvraag die zij bij het onderwijsleerproces kunnen hebben. Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en die ondersteuning krijgt waar hij/zij behoefte aan heeft. In ons ondersteuningsprofiel wordt omschreven welke deskundigheid, voorzieningen en materiaal de locatie Almelo en Tubbergen van Scholengemeenschap Canisius tot haar beschikking heeft voor het begeleiden en ondersteunen van haar leerlingen. 

Ondersteuningsprofiel Canisius Almelo

Ondersteuningsprofiel Canisius Tubbergen

Vragen?
Neem contact op met:

Onze administratie

Telefoon: 0546-488488

Mail:  info@canisius.nl