Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.
  • Inloggen

Op 21 december 1971 vond in Tubbergen een boerenopstand plaats naar aanleiding van een voorstel voor ruilverkaveling. Gemeente Tubbergen heeft deze boerenopstand in 2021 herdacht. Zo zijn er diverse theatervoorstellingen geweest. Ook konden ideeën worden aangedragen om aandacht te vragen voor deze belangrijke gebeurtenis in de Tubbergse geschiedenis. Canisius Almelo pakte deze kans. Zij hebben budget aangevraagd om een game te kunnen laten ontwikkelen door eindexamenleerlingen VWO als eindopdracht van het vak Informatica. Drie teams hebben elk hun eigen game ontwikkeld met de boerenopstand in de hoofdrol.

Het jaar 2021 was voor de gemeente Tubbergen het Jaar van de Boerenopstand. In dit jaar zijn diverse activiteiten georganiseerd, zoals lokale exposities, voordrachten, fiets- en bustochten, online activiteiten en schoolprojecten van, voor en door inwoners. “Ook in de afgelopen jaren lieten de Nederlandse boeren flink van zich horen,” vertelt wethouder Erik Volmerink. “Dat doet ons denken aan de boerenopstand in Tubbergen. Net als in 1971 hebben de huidige protesten alles te maken met de onmacht en onvrede die wordt gevoeld door de sector. De ontwikkelingen die de sector raken, volgen elkaar snel op. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatopgave en het behouden en versterken van natuur. Maatregelen die van bovenaf worden opgelegd, terwijl zij zich inzetten voor voldoende voedsel. De boeren voelen zich, net als toen, onvoldoende begrepen. Tot voor kort was er bijna niks te vinden over misschien wel de felste opstand uit de geschiedenis. De gemeente vond het van belang om daar verandering in te brengen. De boeren van toen kunnen het nu nog zelf navertellen. Helaas is een groot deel van de activiteiten anders verlopen door corona. Dat maakt het zo mooi dat dit schoolproject toch gerealiseerd is.”

Eindexamenleerlingen aan de slag
Het afgelopen half jaar hebben 21 vwo-leerlingen van het Canisius zich vastgebeten in de eindopdracht om een game te ontwikkelen, met de boerenopstand als setting. Zij zijn daarbij begeleid door twee studenten van de Universiteit Twente (UT). “Voor leerlingen is het altijd beter om aan de slag te gaan met een opdracht van een echte opdrachtgever, zoals de gemeente Tubbergen,” vertelt Informatica-docent Marc Vreeswijk. “Bovendien hebben de UT-studenten Julian en Mart onze leerlingen goed op weg geholpen. Maar deze opdracht was vooral mooi, omdat de boerenopstand heel dichtbij onze leerlingen komt. Veel van onze leerlingen komen namelijk uit Tubbergen. De boerenopstand is dus een deel van hun eigen geschiedenis. Ze hebben hard gewerkt en veel geleerd. Een hele ervaring voor ze, want bij het ontwikkelen van een game komt heel veel kijken. Ze hebben een verhaallijn geschreven, gezorgd voor de vormgeving, spannende spelelementen uitgedacht en vervolgens gezorgd voor de programmering.”

Strijd om de eerste plaats
De drie teams hebben 26 maart hun eindresultaat gepresenteerd. Marc Vreeswijk heeft de producties beoordeeld op het eindresultaat, maar vooral ook op het proces. “Als een echt software ontwikkelingsteam gingen ze te werk. Het leren samenwerken, samen invulling geven aan een creatief denkproces en het vervullen van verschillende rollen is net zo belangrijk als het eindresultaat. Aan de inzet en het enthousiasme heeft het in elk geval niet gelegen. En om nu zo de resultaten te zien, is echt fantastisch. Wat mij betreft zijn alle drie de teams winnaar, maar einduitslag wordt mede bepaald door de andere leerlingen van de school.”

Winnaar vanwege geweldige grafische onderdelen in spel
Op basis van deze beoordelingen samen is team 1 met Zasha, Bente, Eran, Marijn, Marieke, Jan en Gitte als winnaar uit de bus gekomen. Hun eindproduct is door de docenten en medeleerlingen als beste gekozen. De geweldige grafische onderdelen die in het spel zijn verwerkt, zorgde ervoor dat je als speler het gevoel krijgt dat je deel uitmaakt van de opstand zelf. Daarnaast kwam hun presentatie als beste uit de bus.