Download de brochure

Begeleiding

Voer a.u.b. een geldig E-mail adres in.
Voer a.u.b. een Name in.
  • Inloggen

Wat is ICT-rijk onderwijs?

Tijden veranderen. Nu en in de toekomst verwachten we dat iedereen vlot kan werken met 21st century skills. Onze maatschappij is, in vergelijking met vijftien jaar geleden, enorm veranderd. We gebruiken andere vormen van communicatie en vergaren onze informatie ook op het internet. De toekomst zal voor iedereen meer technologisch ingericht zijn. Als scholengemeenschap hebben we een belangrijke taak om de leerlingen daar op voor te bereiden. Canisius past het onderwijs daar op aan.

Wat zijn de voordelen van werken met de laptop in de klas?

Leerlingen op Canisius hebben altijd hun laptop bij de hand. Hierdoor hebben leerlingen altijd en overal de beschikking over (aanvullend) digitaal leermateriaal en kunnen zij allerlei bronnen op internet snel vinden. De lesstof wordt op deze wijze uitgebreid met visuele (animaties, filmclips) en auditieve onderdelen (geluidsbestanden). Methoden houden hun digitale versie actueel en leerlingen hebben dan ook via de laptop altijd de meest up-to-date versie van de methode beschikbaar. Docenten kunnen leerlingen meer op maat bedienen. Niet iedereen hoeft alles in het zelfde tempo te doen. ICT en digitaal-werken is in onze maatschappij niet meer weg te denken. Ook in het onderwijs na Canisius wordt steeds digitaler gewerkt. Onze leerlingen zijn straks in het vervolgonderwijs digitaal goed onderlegd om daar succesvol in te kunnen stromen. De afspraak is dat er rond dertig procent van de lestijd per week gewerkt wordt met de laptop. De docent beslist over de inzet van de laptop in de les. Er zijn lessen waar de inzet van de laptop minder voor de hand ligt zoals de praktijklessen lichamelijke oefening, tekenen en handvaardigheid.


Is de aanschaf van een laptop verplicht?

Nee, wij verplichten leerlingen niet tot het aanschaffen van een laptop. Wel is het zo dat het voor de leerlingen lastig werken is als zij niet over een laptop beschikken. Dit biedt ze namelijk vele voordelen. Mocht u bezwaren hebben tegen het kopen of huren van een laptop of hier niet financieel in staat toe zijn, dan zoekt de teamleider samen met u een maatwerkoplossing. Het uitgangspunt daarbij is: ons onderwijsaanbod is en blijft voor alle leerlingen toegankelijk. 


Hoe schaf ik een laptop aan?

De aanschaf van een laptop gebeurt door de ouder(s)/verzorger(s). Dat kan privé of via een leverancier (The Rent Company) waar wij als school afspraken mee hebben gemaakt. The Rent Company biedt naast een goede prijs-/kwaliteitsverhouding een speciale onderwijsgarantie: bij een defect kan de laptop op school worden omgeruild. Bovendien is het mogelijk om via The Rent Company gebruik te maken van de 'overeenkomst gespreide betaling laptop'*. Schaft u elders een laptop aan? Houd er dan wel rekening mee dat uw zoon/dochter kan beschikken over een vervangend exemplaar in geval van storingen. Heeft uw zoon/dochter al een goede laptop die aan de eisen van Canisius voldoet, dan kunt u deze inzetten op Canisius. De eisen waaraan de laptop dient te voldoen, vindt u onder het item ‘technische aanbevelingen’.

*Wanneer de ‘overeenkomst gespreide betaling’ geen uitkomst biedt of u hier bezwaren tegen heeft, zoekt de teamleider van Canisius in goed overleg met de betreffende ouder(s) naar een maatwerkoplossing. Het uitgangspunt daarbij is: ons onderwijsaanbod is en blijft voor alle leerlingen toegankelijk.

In deze folder kunt u lezen hoe u een laptop kunt bestellen. Click here for the English version.


Welk device (laptop)?

In genoemde folder van The Rent Company kunt u ook zien welk soort device geschikt is. Daarbij hebben we naar verschillende eisen gekeken. De laptop wordt niet voor één schooljaar aangeschaft. Uw zoon/dochter kan deze gedurende zijn/haar hele schoolloopbaan op Canisius gebruiken. Naast de technische eisen is duurzaamheid van belang. In het schema kunt u de verschillende devices met onze eisen in één oogopslag vergelijken.


Wat zijn de (technische) aanbevelingen?

Aanbevolen specificaties:
Scherm 11 tot 15,6 inch voorkeur 11 tot 14 inch;
Accuduur minimaal van 4 uur. Het liefst meer;
Network Wi-Fi (802.11a/b/g/n 5GHz);

Bij het klassikaal gebruik is 5Ghz noodzakelijk. Alleen de betere laptop’s of tablets zijn voorzien van 5Ghz Wi-Fi.

Het is van groot belang dat de laptop de gehele dag gebruikt kan worden. De leerlingen moeten ervoor zorgen dat ze met een laptop op school komen die volledig is opgeladen. Dat betekent dat de laptop elke avond (even) aan de oplader moet totdat deze weer volledig is opgeladen. Als de leerling vervolgens slim omgaat met de energie van de laptop ( gebruik van de spaarstand, geen maximale lichtsterkte, geen tussentijds onnodig gebruik van de laptop) dan moet je met een minimale accuduur van 4 uur de lesdag door kunnen komen.


Welke software?

Elke leerling heeft op Canisius de beschikking over het Office 365 Pro Plus-pakket. Tevens heeft de leerling via OneDrive de beschikking over 25GB aan opslagcapaciteit. U hoeft dus geen software-pakketten te kopen voor de laptop van uw zoon/dochter. In Office 365 zitten de programma’s waar op school het meest gebruik van gemaakt wordt: Word, Excel, Powerpoint.


Verzekering

Via The Rent Company aangeschafte laptops kunnen worden voorzien van een verzekering voor de duur dat je op onze school zit en de laptop gebruikt. Voor zelf aangeschafte laptops raden we uiteraard een verzekering aan.


Laptop veilig op school? 

Om ook lang van je laptop te kunnen genieten verplichten wij elke leerling de laptop in een daarvoor bestemde hoes te bewaren. We vragen de laptop liefst vanuit de hoes te gebruiken en ook om bij leswisselingen de laptop niet uit de hoes te halen. (bij aanschaf via school wordt een hoes aangeboden). Je kunt je laptop meenemen naar huis, zorg dan voor een (rug)tas met goede polstering.


Wat is een laptopdokter?

Met kleine problemen aan de laptop kan de leerling naar de laptopdokter (dit is een ICT-medewerker van Canisius). In elke eerste en tweede pauze (locatie Almelo in de mediatheek) en in elke eerste pauze (locatie Tubbergen in ruimte T122) van de dag is er ‘spreekuur’ door de laptopdokter. Leerlingen die via de leverancier van school een laptop hebben aangeschaft, kunnen bij grote problemen hun laptop op school inleveren. Om toch verder te kunnen met de lessen krijgen de leerlingen tijdelijk een dagleen-laptop. Deze moet aan het eind van de dag weer worden ingeleverd. Heeft u een verzekering afgesloten? Dan kan met een ondertekend ticket gebruik worden gemaakt van een vervangende laptop tijdens de reparatie. Geen verzekering afgesloten of een andere leverancier? Dan kan een leerling eveneens gebruik maken van de dagleen-laptop, maar daaraan zijn kosten verbonden: 1 euro per dag. Ook deze moet uiteraard aan het einde van de dag weer worden ingeleverd.


Wat is het laptopprotocol?

We hanteren een laptopprotocol om een goed gebruik van de laptop op school te stimuleren.
Laptopprotocol

Veilig internetten

Veilig internetten is voor ons allemaal van belang. Tijdens de eerste lessen over ICT op Canisius maak je kennis met ons laptopprotocol waarin we duidelijk aangeven wat wel en niet met je laptop is toegestaan. 


ICT-uitleg klas 1

Alle leerlingen in klas 1 krijgen in de eerste weken op onze school lessen over hoe ons ICT werkt, hoe je onze elektronische leeromgevingen gebruikt, hoe te werken met het Office pakket en uiteraard veilig internetten. We maken in de lessen veel gebruik van digitale methodes, per vak wordt aangegeven hoe je dat het beste kunt gaan doen.


Overige vragen

U kunt ons via laptopdokter@canisius.nl een vraag stellen en we zullen proberen deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

Film

ICT-rijk onderwijs